روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگوی صبا با عوامل فیلم سینمایی «مهاجران»

حرکتی متفاوت از جریان رایج سینما!

در این شماره از روزنامه با فیلم سینمایی «مهاجران» به کارگردانی مسعود احمدی به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل