روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

خلا حضور اسامی بزرگ در جشنواره امسال کاملا محسوس است

«محمدرضا مقدسیان»، منتقد سینما در یادداشتی درباره چهلمین جشنواره بین المللی فجر با تاکید بر اینکه هر نوع پیشگویی درباره کلیت جشنواره حدس و گمان است، نوشت: خلا حضور اسامی بزرگ در جشنواره امسال کاملا محسوس است.

نمایش کامل