روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

امیرحسین قهرایی:

«بازیوو» یک فیلم مناسب خانواده است

کارگردان فیلم سینمایی «بازیوو» این فیلم را نه تنها مختص کودکان و نوجوانان بلکه فیلمی مناسب خانواده دانست.

نمایش کامل