روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

نادر سلیمانی بازیگر «ضد»:

من خودم را بــازی کردم

نادر سلیمانی بازیگر «ضد» درباره شخصیتی که در این فیلم بازی کرده بود، گفت: شخصیتی که در «ضد» آن را بازی کردم بسیار متفاوت بود. یک شخصیت بسیار جدی، بی‌روح و خشک و در واقع آنچه که فیلم از من می‌خواست واقعیت «نادر سلیمانی» را نشان می‌داد.

نمایش کامل