روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

مرتضی جلیلی دوست:

«بودن» شکل کلاسیک و داستانگو ندارد و کلاژی است

کارگردان نمایش «بودن» با اشاره به بازخورد صفر و صدی مخاطبان، معتقد است که این نمایش شکل کلاسیک و داستانگو ندارد و کلاژی است .

نمایش کامل