روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

به بهانه اجرای نمایش «توراندخت»:

داستان یک کمدی شریف

به بهانه اجرای نمایش «توراندخت» روزنامه صبا گفتگویی با سه تن از بازیگران این نمایش داشته است.

نمایش کامل