روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

محمدرضا اژدری:

سبک «نیوایج» نمونه‌ای خلاصه شده از دوره رمانتیک موسیقی است

فعال عرصه موسیقی بی‌کلام و سبک «نیوایج» با بیان اینکه در ایران تمرکز اصلی روی موسیقی با کلام است، معتقد است که؛ سبک «نیوایج» نمونه‌ای خلاصه شده از دوره رمانتیک موسیقی است.

نمایش کامل