روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

نویسنده کتاب «زیبایی‌شناسی نگارگری قدیم ایران»:

نگارگری با مینیاتور فرق دارد

هادی بابایی معتقد است که در تصور مخاطبان عام، هنر نگارگری با واژۀ نادرستی به نام مینیاتور شناخته می‌شود. 

نمایش کامل