روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگوی صبا با امین زندگانی:

اسفندیار از سیاهچال به گذر از هفت خان رسید!

در این شماره از روزنامه با امین زندگانی و سهیل دانش اشراقی،عوامل نمایش «هفت خان اسفندیار» به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل