روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

همراه با برنامه «همآهنگ»

حضور مؤثر خانم‌ها و اقوام مختلف در هماهنگ

در این شماره از روزنامه با عوامل برنامه «همآهنگ» به کارگردانی مهدیار عقابی به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل