روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

پناهلو توضیح داد:

بهره‌گیری سازمان سینمایی سوره از نویسندگان تازه‌کار و جوان

مدیر مرکز تولیدات سریال سازمان سینمایی سوره گفت که؛ ما در تعدادی از پروژه‌هایمان گروه نویسندگی داریم که به سرپرستی یک شخص سریال را می‌نویسند و در این فضا از افراد تازه‌کار و جوان بهره می‌بریم.

نمایش کامل