روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگو با بهجت داوودی

بوم گرایی و ژانر در فیلم کوتاه

در این شماره از روزنامه با بهجت داوودی پژوهش‌گر فیلم‌کوتاه به گفتگو پرداخته ایم

نمایش کامل