روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

شنبه‌های چالشی «روزنامه صبا»

آیا به چرخه هنری قبل از کرونا بازگشته‌ایم؟

 پرونده چالشی این هفته صبا به سراغ این موضوع رفته است که آیا هنرمندان و صاحبان مشاغل فرهنگی و هنری خصوصا در زمینه سینما و تئاتر به وضعیت قبل از کرونا رسیده‌اند یا خیر؟

نمایش کامل