روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چهره روز؛

آتنه فقیه نصیری؛ بازیگری آرام و کم حاشیه

فقیه نصیری، از معدود بازیگرانی است که با اتکا به استعداد و توانایی خودش و بدون پارتی و سفارش کسی وارد عرصه بازیگری شد

نمایش کامل