روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

آفرین عبیسی:

دیگر نقشی برای پیشکسوتان نوشته نمی‌شود

بازیگر پیشکسوت سینما با بیان اینکه متاسفانه طی سال‌های گذشته پیشنهاد خوبی از سینما نداشته ام،  معتقد است که؛ دیگر نقشی برای پیشکسوتان نوشته نمی‌شود.

نمایش کامل