روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

احسان ثقفی:

«هناس» ترور را از منظر خانوادگی روایت می‌کند

نویسنده فیلم سینمایی «هناس» با بیان اینکه مسئله ترور از بیرون شاید فقط یک ترور باشد اما از منظر زندگی خانوادگی از دست دادن یک عزیز است و «هناس» از نگاه شهره پیرانی پیش رفته است.

نمایش کامل