روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

پرونده شنبه های چالشی صبا

احسان عباسلو :بازار نشر لجام گسیخته است

در پرونده چالش این هفته صبا به «چرا قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود؟» پرداخته‌ایم.

نمایش کامل