روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

امیر افشارفتوحی دبیر تحریریه:

از آرمان‌های جشنواره حوا محافظت کنیم

لزوم شناساندن تصویر زن مسلمان در سینمای ایران و جهان باید به درستی پیش برود و از آرمان‌های آن محافظت شود.

نمایش کامل