روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چهره روز؛

مردی که با صدایش شخصیت می‌سازد

 به جرات می توان گفت اکبر منانی از معدود هنرمندان ماندگار ایران است که رسالت هنری خود را تمام و کمال به انجام رسانده‌اند.

نمایش کامل