روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

پوریا آذربایجانی:

«برف بی‌صدا می‌بارد» مخاطب را پای تلویزیون نشاند

کارگردان «برف بی‌صدا می‌بارد» درباره میزان موفقیت این سریال معتقد است که؛ «برف بی‌صدا می‌بارد» توانست مخاطب را با خود همراه کند و تا جایی که من دیدم آدم‌های مختلفی از قشرهای مختلف جامعه سریال را دیدند

نمایش کامل
thumbnail

پوریا شکیبایی:

از حبیب ترسیدم

بازیگر سریال برف بی صدا می بارد، تاکید کرد؛ نمی‌توانستم درک کنم کاراکتری مانند «حبیب» اینقدر از آدم دور باشد که کارهایی را که انجام می‌دهد، خودت انجام نمی‌دهی و این ترسناک است و خودم از حبیب ترسیدم.

نمایش کامل