روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

امید حاجیلی:

بخش زیادی از رویاپردازیمان با مسابقه «بندبازی» به حقیقت پیوست

خواننده و مجری مسابقه «بندبازی» درباره این برنامه معتقد است که؛ ما قدم بزرگی برداشتیم و بخش زیادی از رویاپردازیمان به حقیقت پیوست.

نمایش کامل
thumbnail

امید نعمتی:

در یک گروه موسیقی اولویت با هیچ سازی نیست

داور مسابقه «بندبازی» تاکید کرد که؛ در یک گروه موسیقی اولویت با هیچ سازی نیست بلکه اولویت با فردی است که بیشتر تمرکز ذهنی و حتی فعالیت فیزیکی خود را برای ارتقای گروه اختصاص می‌دهد.

نمایش کامل
thumbnail

نیما بانک:

«بندبازی» اصراری بر استعدادیابی نداشت

کارگردان «بندبازی» تاکید کرد که وقتی اعضای یک گروه باهم تمرین می‌کنند، دیگر استعداد صرف نیستند و یکسری متخصص هستند و از این رو کلمه استعدادیابی را از روی برنامه برداشتیم.

نمایش کامل