روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چهره روز؛

شعبده بهاره کیان‌افشار با کلاه پهلوی!

حضور بهاره کیان افشار در نقش «شادی مستشارنیا» یکی از شخصیت‌های مقبول «کلاه پهلوی» برای مردم بود.

نمایش کامل