روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گیتی معینی:

بهرام رادان در «ابلق» نقشی ماندگار ایفا کرده است

بازیگر سینما با بیان اینکه بهرام رادان بازیگر بسیار خوبی است، معتقد است که؛ نقش وی در ابلق از همه نقشها چند سر و گردن بالاتر است و از خودش فاصله بسیاری گرفته و توانسته نقشی ماندگار بازی کند.

نمایش کامل