روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چرا جشنواره فیلم حوا مهم است؟

جشنواره حوا؛ جشنواره‌ای که می‌کوشد تصویر تازه‌ای از سیمای زن در جامعه و خانواده به دست دهد.

نمایش کامل
thumbnail

محمود بابایی:

«بدون قرار قبلی» معرفت در خانواده را نشان می‌دهد

در این شماره از روزنامه باتهیه کننده فیلم «بدون قرار قبلی» به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل
thumbnail

گفتگوی صبا با حسین دارابی

تاثیر نقش زنان در زندگی آدم‌های بزرگ

در این شماره از روزنامه با کارگردان فیلم  «هناس» به گفتگو پرداخته ایم

نمایش کامل