روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چهره روز؛

مهری که به دل سینمای ایران نشست

ورود حسین مهری به دنیای بازیگری به سال ۱۳۷۷بازمی گردد، که با نقش آفرینی در فیلم عشق + ۲ گام به عرصه سینمای ایران گذاشت.

نمایش کامل