روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

حمیدرضا قلیچ‌خانی در گفتگو با روزنامه صبا:

تاریخ جعل آثار هنری، همزمان با تاریخ هنر است

خوشنویس و پژوهشگر کشورمان می گوید که معمولا خریدار آثار نمی‌داند محصولی که خریده جعلی است و از بیم جعلی بودن کار، سراغ مقوّم می‌روند، پس به عبارتی تاریخ جعل آثار هنری، همزمان با تاریخ هنر است. 

نمایش کامل