روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

محمدرضا علیمردانی:

«دیرین دیرین» به تکرار افتاده بود

صداپیشه «دیرین دیرین» با بیان اینکه بگذارید این مجموعه خاطره بماند. دیگر بس است، هشت سال شد. ما باید به فکر ایده های نو باشیم، گفت که؛«دیرین دیرین» واقعاً دیگر به تکرار افتاده بود.

نمایش کامل