روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

‌روح‌الله ‌سهرابی در گفتگو با روزنامه صبا:

سازمان سینمایی سهمیه بندی خاصی ندارد/ اثر خوب راه خود را در بین مخاطبان باز می کند

مدیرکل‌دفتر نظارت بر عرضه‌و‌نمایش‌فیلم سازمان‌سینمایی با بیان اینکه این نهاد سهمیه بندی خاصی ندارد گفت که رونق سینما در اولویت است.

نمایش کامل