روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

سحر زکریا:

استانداردهای فیلم سازی رعایت شود، باز هم در حوزه کودک کار می کنم

بازیگر فیلم سینمایی «بازیوو» گفت که؛ اگر فیلمنامه خوب باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد، استانداردهای فیلمسازی در سطح کشورهای در حال توسعه رعایت شود، شاید باز هم در ژانر کودک بازی کنم.

نمایش کامل