روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

محسن شایانفر:

«سکه شانس»؛ فیلمی طنز با رویکردی تحلیلی به اختلاف طبقاتی

تهیه کننده فیلم سینمایی «سکه شانس» این پروژه را طنز با رویکردی تحلیلی به اختلاف طبقاتی و فاصله میان زندگی مردم توصیف کرد.

نمایش کامل