روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

سیامک ادیب:

این شخصیت بخشی از هویت من است

بازیگر نماهنگ «مسافران خورشید» کاراکتر خود در این نماهنگ را بخشی از هویت خود می داند و می گوید، من با داستان حقیقی تمام شخصیت‌های عاشورا بزرگ شده‌ام.

نمایش کامل