روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

سیداحمدمیرعلایی:

ارادت به امام هشتم در سینما نیازمند شناخت و بینش است

تهیه‌کننده سینما با تاکید بر اینکه جایگاه امام رضا (ع) در میان ایرانیان بسیار ویژه‌ است،گفت که؛ متاسفانه گاهی شاهد سوءاستفاده‌هایی بوده‌ایم و ارادت به امام هشتم در سینما نیازمند شناخت و بینش است.

نمایش کامل