روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

سیدحسین متولیان:

هیچ موضوعی به «نشان ارادت» تحمیل نشد

مجری برنامه «نشان ارادت» با بیان اینکه در این برنامه هیچ‌چیز به ما تحمیل نشد، گفت که حتی مدیر شبکه‌ دست ما را باز گذاشت.

نمایش کامل