روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

شاه حسینی:

حل مشکلات هنرمندان مسئله بزرگی است

 کارگردان سینما معتقد است که ما نیازمند قوانین محکمی در حوزه سرقت ادبی هستیم و حل مشکلات هنرمندان مسئله بزرگی است.

نمایش کامل