روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگو با عوامل مسابقه «بگو بخند»

شنیدن صدای بگو بخند از تمام ایران

در این شماره از روزنامه با عوامل مسابقه «بگو بخند» به کارگردانی شهاب عباسی به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل