روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چهره روز؛

عزت‌الله مهرآوران؛ هنرمندی که شور بود و شعور

عزت‌الله مهرآوران، شور بود و شعور و هنرمندی کم‌حاشیه که نزد مردم محبوبیت قابل توجهی داشت.

نمایش کامل