روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چهره روز؛

لبخند تلخ برای آخرین فیلم علی انصاریان

لبخند بخشی از چهره علی انصاریان بود و شاید او دوست دارد هر زمان که حرفی از اوست، پس آن لبخند باشد، حتی لبخندی تلخ!

نمایش کامل