روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چهره روز؛

علی صادقی؛ بازیگری که کودکی‌اش را نگه داشته و دوست داشتنی است

علی صادقی؛ کودکی اش را نگه داشته و دوست داشتنی است. از یازده سالگی دوربین را احساس کرد و بازی کرد.

نمایش کامل