روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

فرهاد توحیدی: 

«بدون قرار قبلی» نسخه چهاردهم فیلمنامه است

نویسنده فیلنامه «بدون قرار قبلی» با تاکید بر تلاش برای فرار از شعاری‌شدن گفت که، در نسخه اول «بدون قرار قبلی»  نسخه‌ای که ساخته شد، نسخه چهاردهم فیلمنامه است.

نمایش کامل