روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

پوریا شکیبایی:

از حبیب ترسیدم

بازیگر سریال برف بی صدا می بارد، تاکید کرد؛ نمی‌توانستم درک کنم کاراکتری مانند «حبیب» اینقدر از آدم دور باشد که کارهایی را که انجام می‌دهد، خودت انجام نمی‌دهی و این ترسناک است و خودم از حبیب ترسیدم.

نمایش کامل