روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چهره روز؛

مسعود جعفری جوزانی؛ کارگردانی که از پوپولیست‌بودن بیزار است

مسعود جعفری جوزانی معتقد است که، مانند دیگران‌شدن بیهوده است و از نوجوانی از عوام‌گرایی و عوام‌زدگی و پوپولیست‌بودن بیزارم.

نمایش کامل