روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

شایان شهرابی:

«میز»؛ نماد زمان‌هایی که گفتمان اهمیت چندانی ندارد

کارگردان نمایش «میز» با اشاره به ویژگی‌های این اثر نمایشی عنوان کرد در این اجرا ترجیح داده دیالوگ را تا حد امکان حذف و اثر را به نمایشی صامت نزدیک کند.

نمایش کامل