روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

پرونده شنبه های چالشی صبا

کامران پارسی نژاد :بی قانونی به تولیدات داخلی هم سرایت کرده است

در پرونده چالش این هفته صبا به «چرا قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود؟» پرداخته‌ایم.

نمایش کامل
thumbnail

پرونده شنبه های چالشی صبا

حبیب ایل بیگی: تخلف را به ستاد گزارش‌کنید

در پرونده چالش این هفته صبا به «چرا قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود؟» پرداخته‌ایم.

نمایش کامل