روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

پیمان عباسی:

انعکاس وقایع روز جامعه در قالب یک سریال فاصله مردم با تلویزیون را کاهش می دهد

نویسنده «داستان یک شهر» معتقد است که؛ وقتی مردم انعکاس بخشی از مسائل و اتفاقات ریز جامعه را در این سریال مشاهده کنند، فاصله خود را با تلویزیون کمتر می‌کنند.

نمایش کامل