روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

پرونده شنبه های چالشی صبا

کامران پارسی نژاد :بی قانونی به تولیدات داخلی هم سرایت کرده است

در پرونده چالش این هفته صبا به «چرا قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود؟» پرداخته‌ایم.

نمایش کامل