روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

یوسف منصوری در گفت‌وگو با روزنامه صبا:

درباره موضوع «ایران عزیز» در جشنواره فیلم‌های صد ثانیه ای وحدت نظر داریم

دبیر جشنواره فیلم‌های صد ثانیه ای گفت که انتخاب شعار «ایران عزیز» برای این دوره بر اساس وحدت نظر همه سلایق گوناگون ‌است. 

نمایش کامل