روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

علی مهام:

«آتش سرد» سفارشی نیست

تهیه کننده سریال «آتش سرد» می‌گوید که اين طرح سفارشی نبود، و از همان ابتدا به‌عنوان طرح به سازمان ارائه شد.

نمایش کامل
thumbnail

عبدالرضا اکبری:

«آتش سرد» با جاذبه‌های پنهان و آشکار است

بازیگر سریال «آتش سرد» معتقد است که؛ این سریال یک جاذبه های پنهان و آشکار دارد که فکر می کنم مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

نمایش کامل
thumbnail

علی مهام:

«آتش سرد» به دور از شعارزدگی است

تهیه کننده سریال «آتش سرد» معتقد است که؛ بعضی چیزهای ما شعار نیست و نمی توان چنین چیزی را گفت که شعار است.  

نمایش کامل