روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

علی مهام:

«آتش سرد» سفارشی نیست

تهیه کننده سریال «آتش سرد» می‌گوید که اين طرح سفارشی نبود، و از همان ابتدا به‌عنوان طرح به سازمان ارائه شد.

نمایش کامل
thumbnail

علی مهام:

«آتش سرد» به دور از شعارزدگی است

تهیه کننده سریال «آتش سرد» معتقد است که؛ بعضی چیزهای ما شعار نیست و نمی توان چنین چیزی را گفت که شعار است.  

نمایش کامل