روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

پرونده شنبه های چالشی صبا

جواد نوروز بیگی:این کار معادل دزدی است

در پرونده چالش این هفته صبا به «چرا قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود؟» پرداخته‌ایم.

نمایش کامل
thumbnail

پرونده شنبه های چالشی صبا

امیر قادری: همه چیز به بالغ شدن ما بستگی دارد

در پرونده چالش این هفته صبا به «چرا قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود؟» پرداخته‌ایم.

نمایش کامل
thumbnail

پرونده شنبه های چالشی صبا

احسان عباسلو :بازار نشر لجام گسیخته است

در پرونده چالش این هفته صبا به «چرا قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود؟» پرداخته‌ایم.

نمایش کامل
thumbnail

پرونده شنبه های چالشی صبا

کامران پارسی نژاد :بی قانونی به تولیدات داخلی هم سرایت کرده است

در پرونده چالش این هفته صبا به «چرا قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود؟» پرداخته‌ایم.

نمایش کامل
thumbnail

پرونده شنبه های چالشی صبا

حبیب ایل بیگی: تخلف را به ستاد گزارش‌کنید

در پرونده چالش این هفته صبا به «چرا قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود؟» پرداخته‌ایم.

نمایش کامل